Wycena nieruchomości

Jednym z istotnych elementów związanych z obrotem nieruchomościami jest rzetelne określenie ich wartości. Od ustalenia ceny sprzedaży, poprzez negocjacje w procesie zakupu nieruchomości, do celów związanych z pozyskaniem kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym - wycena sporządzona przez specjalistę okazuje się przydatna, a nawet niezbędna.

Nasza agencja współpracuje z rzeczoznawcą majątkowym - firmą PERITO Wycena Nieruchomości.
Dla naszych klientów negocjujemy atrakcyjne ceny sporządzenia wycen oraz w razie potrzeby - krótkie terminy realizacji.

Firma PERITO Wycena Nieruchomości, oferuje wyceny wszelkiego typu nieruchomości:

 • Nieruchomości gruntowych niezabudowanych (wycena działek)
 • Nieruchomości gruntowych zabudowanych (wycena domów, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków gospodarczych, budynków użytkowych)
 • Nieruchomości lokalowych (wycena mieszkań, lokali użytkowych)
 • Nieruchomości budynkowych (wycena budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności)
 • Nieruchomości rolnych i leśnych
 • Nieruchomości nietypowych: centra handlowe, magazyny, centra logistyczne, grunty pod zabudowę komercyjną, hotele, szpitale, stacje paliw i inne.

Wyceny sporządzane są dla różnorodnych potrzeb:

 • Zabezpieczenia kredytu bankowego
 • Kupna, sprzedaży
 • Postępowań administracyjnych: (sprzedaż nieruchomości, renta planistyczna, opłata adiacencka, odszkodowania za nieruchomości przejęte (wywłaszczone) pod drogi publiczne, aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
 • Sprawozdań finansowych lub podatkowych
 • Ubezpieczeń
 • Określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
 • Wniesienia aportu
 • Fuzji i przejęć

Więcej na stronie: www.wycena-perito.pl